Witaj,
Jeśli tu jesteś to znaczy, że chcesz sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego.

Test składa się z 60 pytań- od łatwych do coraz trudniejszych. Sprawdza ogólną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Czas jego wykonania nie powinien przekraczać 30min. Pamiętaj, tutaj nie musimy się „czarować”, „strzelanie” odpowiedzi nie ma sensu. Odpowiedz na pytania na które znasz odpowiedź, lub domyślasz się, która jest właściwa. Na pytania, które są dla Ciebie zbyt trudne, nie odpowiadaj, przejdź do następnego pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na kilka kolejnych pytań, zakończ rozwiązywanie testu. Good luck!

Imię
E-mail
Telefon
1. She… 40
2. ... you from?
3. My ... name is Kate.
4. This is Tina and this is ... sister, Sohpie.
5. ... he like tomatoes?
6. Jenny … a brother, but she … any sister.
7. There is … apple but there aren’t … pears.
8. There are 4… and 3 … In the room.
9. She … at the bus stop at the moment.
10. … he … to the cinema yesterday?
11. You ... smoke in here.
12. Where ... yesterday.
13. I go to the cinema ... films.
14. I ... in history.
15. Poland is ... than Czech Repulic.
16. I ... study medicine.
17. She walks very ...
18. ... he ever been to China?
19. He is ... boy in your class.
20. ... like some coffee?
21. My sister's son is my ...
22. I like ... football.
23. I am really keen ... sports.
24. We have ... packed the beach ball
25. He usually ... football on Saturdays, but this Saturday he... his homework.
26. I ... in the park when I ... John.
27. The woman was very nervous because she ... bungee jumping before.
28. I ... computer games a lot but now I don't do it any more.
29. I ... to China twice. I ... there in 2007 and 2015.
30. The sky is really dark. There ... a storm.
31. Who ... the door.
32. I ... you later, I promise.
33. I prefer chocolate ice-cream ... strawberry ice-cream.
34. He ... yoga twice a week.
35. If you ... hard, you ... good results
36. I am ... go any further.
37. I ... a cook for 20 years now.
38. You enjoy it, ... ?
39. Hamlet ... by Shakespeare.
40. Why are you all sweaty? ...
41. Mary and Kate hugged ...
42. I drink ... water every day. I need to drink more.
43. He ... at home now, but I'm not sure.
44. You ... John at work yesterday because he is away on holiday.
45. It's a ... vase.
46. Julia ... is my classmate, wants to be a doctor.
47. They ... now by doctor.
48. Coud you tell me ... ?
49. They told ...
50. We have a semi-detached ...
51. We play football at the local ...
52. I ... stay home.
53. ... employees have to wear a uniform.
54. I ... the project by noon.
55. I will tell him about it when I ... him.
56. If anybody calls tell ... I'm not in.
57. I don't mind ... hard.
58. ... you try ... results you get.
59. I should really cut ... sweets if I want to get fit.
60. The exam was difficult but I ... pass it.